XXIV. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı

Doğal Kaynaklardan İlaç Geliştirmede İnovatif Yaklaşımlar

23-26 Haziran 2022

Hacettepe Üniversitesi, Sıhhiye/Ankara 

bihat 2022.tif

Amaç ve Kapsam

Doğal kaynakların insan sağlığının korunmasında ve ilaç geliştirmedeki rolünün geçmişten günümüze değerlendirilmesi ve gelecekteki uygulamalarının tartışılacağı 1976 yılından beri devam eden bu geleneksel toplantıda, deneyimli araştırıcıların gençlerle bir araya gelip tecrübelerini aktarmalarının yanı sıra; endüstri ve kamudan katılımı beklenen paydaşlarla, bu kurumlar arasındaki iletişimin ve bilimsel işbirliklerinin artırılması planlanmaktadır. Türkiye florasında yetişen bitkilerin morfolojik özellikleri, halk arasındaki kullanılışları, etkin maddelerinin izolasyonu, yapı tayinleri, biyolojik aktiviteleri, ilaç olarak üretimleri ve kullanılışları ve etkileşimleri ile ilgili en son araştırma sonuçlarının katılımcılarla paylaşılması sağlanacaktır.

Etkinlik kapsamında, Farmakognozi ve Farmasötik Botanik alanında çalışma yapan ve bu alanla multidisipliner olarak çalışan tüm araştırıcılar, hekimler, Sağlık Bakanlığı temsilcileri ve diğer kamu eczacıları, konu ile ilgili serbest eczacılar ve bitkisel ilaç üretimi/pazarlaması yapan firma temsilcileri bir araya gelerek, doğal zenginliği fazla olan ülkemiz kaynaklarının bilimsel ve ekonomik anlamda daha verimli kullanılmasını değerlendireceklerdir.

Ne zaman

Nerede

Hacettepe Üniversitesi
Kültür Merkezi

23-26 Haziran 2022

Etkinlik Hakkında

24. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Hacettepe Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. 

Önemli Tarihler