Gala yemeği 24 Haziran saat 20.00'de New Park Hotel'de yapılacaktır. Gala yemeği için ücret 500 TL'dir. Katılım sağlamak isteyen kişilerin, ücreti aşağıda bilgileri verilen hesaba yatırmaları ve dekontlarını bihat2022@gmail.com adresine iletmeleri beklenmektedir.

 Ücretlerin yatırılacağı banka hesap bilgileri;
Yapı ve Kredi Bankası 
483 - Hacettepe Şubesi
Müşteri Adı: H.Ü. Farmakognozi Araştırma ve Geliştirme Derneği
IBAN no: TR31 0006 7010 0000 0061 8045 45